20.9.2017. godine u Albeni u Bugarskoj započeo je sa radom 62. svjetski kongres IPA zemalja. Kongres je trajao tri dana i okupljao je 64 zemlje svijeta. Tijekom kongresa obradile su se mnoge aktualne teme iz života IPA-e te se razgovaralo o godišnjim izvješćima međunarodnog predsjednik Pierre Moulaina, međ. Tajnika i 3 međunarodne komisije.

Ovaj kongres je poseban naglasak stavio na organizaciju okupljanja mladih policijskih službenika na seminarima na kojima se obrađuju aktualne teme s područja sigurnosti. Seminari se održavaju u više zemalja IPA-e.

I ovaj kongres kao i svaki prethodni imaju opsežan sadržaj od 22 točke dnevnog reda. Važno je napomenuti i zahvaliti se sekciji domaćinu IPA Bugarskoj na dobro pripremljenom kongresu.

63 IPA kongres održat će se u Nizozemskoj.

IPA Sekciju Bosna i Hercegovina na kongresu je predstavljao predsjednik Miro Sučić.