U vremenu od 13.-15.04.2018. godine održan je IX- nacionalnom kongresu IPA sekcija Slovenija u Kranjskoj Gori.  Na kongresu je ispred sekcije BiH prisustvovao generalni sekretar sekcije Simeunović Predrag. Na kongresu je izabrano novo rukovodstvo IPA sekcije Slovenije, a u naredne četiri godine predvodiće ih Senica Jože.

Kongresu su pored naše delegacije prisustvovali i predstavnici IPA Austije, IPA  Češke, IPA Mađarske, IPA Slovačke, IPA Italije, IPA Hrvatske, IPA Srbije, IPA Crne Gore i IPA Makedonija.

Tokom kongresa je održan veći broj sastanaka sa navedenim delegacija, a u cilju unapređenja saradnje.