Danas 12.5.2018. godine na Izbornoj skupštini završava moj dio puta provedenog kao predsjednik ove plemenite organizacije IPA. Želim se zahvaliti svima koji su me pratili za vrijeme obavljanja funkcije predsjednika Asocijacije policajaca u Bosni i Hercegovini (IPA Sekcija BiH) u dva mandata 2010.-2014. i 2014.-2018. godina, a pri tome posebno mislim na generalnog tajnika Sekcije, Rizničara Sekcije, potpredsjednike i članove Upravnog odbora Sekcije BiH i druge kolege koji su bili na raspolaganju i pomogli razvoj IPA-e. Lijepo je bilo raditi s vama i biti dio tima koji je uspostavio temelje IPA-e u Bosni i Hercegovini.

Potrebno je prisjetiti se uspostavljanja prvoga IPA kluba u BiH -IPA RK Hercegbosanska županija sa sjedištem u Livnu 2007. godine , uspostavljanja Sekcije BiH kao krovne organizacije 2010. godine, prijema u punopravno članstvo IPA 2012. godine u Izraelu pa do danas, kada je IPA u BiH postala prepoznata kroz 12 regionalnih klubova (Livno, Orašje, Mostar, Sarajevo, Busovača, Brčko, Bijeljina, Tuzla, Doboj, Trebinje, Grude, Banja Luka). IPA u Bosni i Hercegovini trenutno broji preko 1800 članova policajaca koji kroz ovu plemenitu strukovnu organizaciju ostvaruju svoje društvene i strukovne interese.

Razvoj IPA-e u BiH je nezaustavljiv proces i svojim kolegama koji nastavljaju taj put u mandatu 2018.-2022. godina želim puno uspjeha i zadovoljstva u radu.

Uz pozdrav SERVO PER AMIKECO - SLUŽITI KROZ PRIJATELJSTVO

Vaš 

Miro Sučić