67. država BiH

67. država BiH
11/02/2020 No Comments Vijesti Majstor

67. država je BiH, primljena u punopravno članstvo 2012.godine u Izraelu.

Međunarodna strukovna organizacija

Jedina međunarodna strukovna organizacija policajaca bez obzira na funkciju, rang, jezik, spol, rasu, religiju i svjetovni nazor

Politički neovisna

IPA je politički i poslovno potpuno neovisna i nevezana za niti jednu drugu udrugu ili instituciju

Otvorena

IPA je otvorena za policajce svih država, za jednostavne i neograničene odnose između pripadnika te službe te za uspostavljanje mogućnosti međusobne izmjene strukovnih iskustava

Registrirana

IPA je registrirana na temelju svojih ciljeva pri Vijeću Europe sa savjetodavnim statusom kao nevladina međunarodna organizacija.

Leave a reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *