Kategorija: Vijesti

Kategorija: Vijesti

Šta su IPA kuće
11/02/2020 Vijesti Majstor

Primjer: Ako ste odlučili posjetiti Englesku na nekoliko dana kao turist, poslovno i dr. možete

Read More
Kako postati član
11/02/2020 Vijesti Majstor

Ukoliko ispunjavate osnovne uslove za prijem u članstvo, odgovorne osobe u klubovima će vas uputiti

Read More
Aktivnosti IPA-e
11/02/2020 Vijesti Majstor

Zbog toga smo izradili informativni letak koji možete naći na ovoj stranici na dijelu “ŠTA

Read More
Kako postati član IPA-e
11/02/2020 Vijesti Majstor

A to znači da se svaki član provjerava od strane Upravnog odbora IPA-e, i sigurno

Read More
67. država BiH
11/02/2020 Vijesti Majstor

67. država je BiH, primljena u punopravno članstvo 2012.godine u Izraelu. Međunarodna strukovna organizacija Jedina

Read More