Galerija IPA BiH

Galerija IPA BiH

Balkansko-jadranska konferencija – Septembar 2019.

Svijetski policijski IPA kongres u Dubrovniku – Septembar2019.

10 godišnjica IPA sekcije Hrvatska

5. godina IPA Crna Gora

Izborna skupština 2018.

15. sastanak mediteranskih zemalja

38. IEC Copenhagen

Bukurešt 2011

Izborna skupština 2014

Izrael 20. kongers prijem BiH

Liga u-futsalu IPA Sarajevo 2013

Makedonija

Modriča tribina

Sastanak Upravnog odbora Sarajevo 18.10.2012