O nama

O nama

Šta je IPA?

IPA je međunarodna nepolitička strukovna organizacija policajaca, koja nije vezana za niti jednu drugu organizaciju ili instituciju: preko udruženja članovi razmjenjuju informacije i strukovna iskustva. Namjera IPA-e je između ostalog da s javnim djelovanjem policajaca pozitivno utječe na odnose između građana i policajaca. IPA nudi pomoć članovima i članovima njihovih obitelji koji nađu u problemima i krizi

Međunarodno policijsko udruženje

Međunarodno policijsko udruženje IPA (International police association) je strukovna organizacija policajaca – udruga građana, koja okuplja više od 380.000 članova organiziranih u 62 države.

  1. Država
  2. država je BiH, primljena u punopravno članstvo 2012.godine u Izraelu.

Međunarodna strukovna organizacija

Jedina međunarodna strukovna organizacija policajaca bez obzira na funkciju, rang, jezik, spol, rasu, religiju i svjetovni nazor

Politički neovisna

IPA je politički i poslovno potpuno neovisna i nevezana za niti jednu drugu udrugu ili instituciju

Otvorena

IPA je otvorena za policajce svih država, za jednostavne i neograničene odnose između pripadnika te službe te za uspostavljanje mogućnosti međusobne izmjene strukovnih iskustava

Registrirana

IPA je registrirana na temelju svojih ciljeva pri Vijeću Europe sa savjetodavnim statusom kao nevladina međunarodna organizacija.

Šta želi IPA?

Prijateljske odnose

Njegovati prijateljske odnose i međusobnu pomoć između službujućih policajaca u zemlji i inozemstvu

Razmjena iskustava

Olakšati razmjenu iskustava na policijskom području i podupirati međunarodnu policijsku suradnju

Javno djelovanje

Sa svojim javnim djelovanjem pozitivno utjecati na odnose između policajaca i građana

Druženja

Posredstvom strukovnih putovanja i susreta na skupovima proširiti znanja svojih članova i poboljšati razumjevanje za probleme drugih

Šta nudi IPA?

IPA nudi široki program usavršavanja u okviru seminara i razmjene informacija

Putovanja

Studijska i druga putovanja u druge zemlje

Susreti

Godišnji međunarodni susret u jednoj od država za mlade članove IPA-e, te druge susrete članova IPA-e

Iskustva

Mogućnost upoznavanja policijske opreme i iskustava policajaca kolega bez obzira na nacionalnost, službeni rang ili naziv

Pomoć

Pomoć policajcima, članovima IPA-e i njihovim obiteljima ako se bez svoje krivnje nađu u problemima ili u krizi

Pogodnosti

Besplatno prenoćište u domovima (penzionima) IPA-e u inozemstvu (kasnije i u zemlji) te popuste u brojnim hotelima

Informacije

Besplatan protok informacija na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini