Šta je IPA

Šta je IPA

IPA je međunarodna nepolitička strukovna organizacija policajaca, koja nije vezana za niti jednu drugu organizaciju ili instituciju: Preko udruženja članovi razmjenjuju informacije i strukovna iskustva. Namjera IPA-e je između ostalog da javnim djelovanjem policajaca pozitivno utiče na odnose između građana i policajaca. IPA nudi pomoć članovima i članovima njihovih porodica koji se nađu u problemima i krizi.

Međunarodno policijsko udruženje

Međunarodno policijsko udruženje IPA (International police association) je strukovna organizacija policajaca – udruženje građana, koja okuplja više od 380.000 članova organizovanih u 62 države svijeta.